Adresas: 
Ašigalio g. 13, Kaunas
Tel.: 37-386723

El. paštas: 
zara@takas.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.zara.kaunas.lm.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Kauno apskr. Kauno m. sav.
Ugdymo programos ir projektai
 • Priešmokyklinis ugdymas vykdomas vadovaujantis „Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa”, kuri reglamentuoja ugdymo turinį valstybiniu lygmeniu
 • Ikimokyklinis ugdymas vykdomas vadovaujantis „Lopšelio-darželio „Žara” ikimokyklinio ugdymo programa”, kurią rengė lopšelio-darželio pedagogų darbo grupė
 • Lopšelis-darželis nuo 2003 metų dalyvauja tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje „Zipio draugai”
 • Dalyvaujame respublikinėje programoje Dantukas ir draugai“
 • Esame respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos Sveikatos želmenėliai“ nariai
 • Vykdoma lopšelio-darželio pedagogų parengta programa Gabių vaikų praturtinto ugdymo galimybės“ 
Vykdomi ilgalaikiai socialinių įgūdžių ugdymo projektai:
 • ,,Auginame gėrį vaikų širdyse“
 • ,,Kelias į vertybių lobyną“
Vykdomi trumpalaikiai projektai:
 • Šventa naktele, nušvieski angelui kelią“
 • Tau, Žiemuže mylima, mūsų juokas ir daina“
 • „Kaip smagu draugų būrely“
 • Geroj širdelėj - gražūs žodeliai“
 • Gyvūnėliai - mūsų draugai
 • Paslaugų tarnybos
 • Sveikata – nuo mažens ugdytina vertybė
 • Laimingos vaikystės spalvos
 • Einam kupoliauti 
Papildomos patalpos vaikų ugdymui(-si): dailės studija, sporto salė.